2017.11.23 01:08:11 AM - Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) - 141.8.183.38:55622 -> / ->

2017.11.23 01:08:12 AM - Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) - 87.250.224.42:34944 -> / ->

2017.11.23 01:08:13 AM - Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) - 87.250.224.76:34972 -> / ->

2017.11.23 01:47:28 AM - Mozilla/5.0 (compatible; SurdotlyBot/1.0; +http://sur.ly/bot.html) - 107.20.5.105:54006 -> / ->

2017.11.23 03:00:30 AM - Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) - 46.229.168.73:53374 -> / ->

2017.11.23 04:27:20 AM - Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) - 180.76.15.155:52112 -> / ->

2017.11.23 05:16:25 AM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 157.55.39.130:33186 -> / ->

2017.11.23 06:49:45 AM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 207.46.13.97:41694 -> / ->

2017.11.23 12:43:12 PM - Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/) - 69.30.234.2:47198 -> / ->

2017.11.23 03:42:00 PM - Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) - 180.76.15.140:40042 -> / ->

2017.11.23 04:05:51 PM - Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/) - 77.75.77.109:48938 -> / ->

2017.11.23 05:52:50 PM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 157.55.39.130:45772 -> / ->

2017.11.23 09:01:34 PM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 40.77.167.26:40822 -> / ->

2017.11.23 10:54:20 PM - Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) - 180.76.15.5:57790 -> / ->