2017.12.27 06:56:11 AM - Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) - 95.108.213.19:48356 -> / ->

2017.12.27 07:36:18 AM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 207.46.13.133:51324 -> / ->

2017.12.27 08:03:16 AM - Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/) - 77.75.76.161:41652 -> / ->

2017.12.27 10:22:20 AM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 157.55.39.142:51806 -> / ->

2017.12.27 10:05:56 PM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 207.46.13.133:35058 -> / ->