2018.01.20 01:18:05 AM - Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) - 213.180.203.59:39840 -> / ->

2018.01.20 04:51:07 AM - Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) - 96.47.226.19:36940 -> / -> http://uptime-as.net/adsuu.com

2018.01.20 07:17:57 AM - Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) - 74.115.214.138:35924 -> / -> http://uptime-eu.net/adsuu.com

2018.01.20 09:21:59 AM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 157.55.39.139:39062 -> / ->

2018.01.20 10:59:15 AM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 157.55.39.87:47262 -> / ->

2018.01.20 03:14:07 PM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 157.55.39.87:45812 -> / ->

2018.01.20 08:05:31 PM - Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) - 74.115.214.146:42818 -> / -> http://uptime-eu.net/adsuu.com

2018.01.20 08:19:01 PM - Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/) - 77.75.78.162:51688 -> / ->

2018.01.20 10:20:31 PM - Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) - 157.55.39.139:48118 -> / ->